Developerský projekt

Kontakt

[ aktuality ]

PROCES VÝSTAVBY

24. 11. 2022

Betonáž stropu 2 NP

21. 11. 2022

Armovanie stien nad 1. NP – prvá časť

24. 10. 2022

Betonáž stien 1. NP

10. 10. 2022

Debnenie a armovanie stropu nad 1. PP

30. 09. 2022

Betonáž stien a stĺpov – 1. PP

19. 09. 2022

Armovanie stien a betonáž základovej dosky

03. 08. 2022

Armovanie základovej dosky

25. 07. 2022

Betonáž podkladovej vrstvy pod železo – betónovú dosku

15. 07. 2022

Dňa 15. 07. 2022 za začali výkopy v projekte Svrčia.

15. 06. 2022

Dňa 15. 06. 2022 nadobudlo stavebné povolenie na Bytový dom – Svrčia ulica, Bratislava právoplatnosť. Zahájenie stavebných prác – 6. júla 2022