Developerský projekt

Kontakt

[ aktuality ]

PROCES VÝSTAVBY

20. 12. 2023

Dokončovacie práce bytového domu

20. 12. 2023

Dokončovacie práce bytového domu

21. 11. 2023

Realizácia omietok na schodišti

09. 10. 2023

Realizácia poterov

12. 09. 2023

Realizácia odvetrávanej fasády

14. 08. 2023

Realizácia zatepľovania fasády

19. 07. 2023

Realizácia omietok a poterov

24. 05. 2023

Ukončenie hrubej stavby, realizácia fasády

17. 05. 2023

Montáž rozvodov EI, ÚK, ZI a betonáž poterov 3. NP

09. 05. 2023

Debnenie a armovanie stropu nad 6. NP

18. 04. 2023

Armovanie, betónovanie a debnenie stien 6. NP

30. 03. 2023

Armovanie stien 6. NP

06. 03. 2023

Armovanie a debnenie stien V.N.P.

15. 02. 2023

Debnenie, armovanie a betonáž 4. NP

12. 01. 2023

Debnenie a armovanie stien 3. NP

16.12. 2022

Dokončenie stropu 2 NP

24. 11. 2022

Betonáž stropu 2 NP

21. 11. 2022

Armovanie stien nad 1. NP – prvá časť

24. 10. 2022

Betonáž stien 1. NP

10. 10. 2022

Debnenie a armovanie stropu nad 1. PP

30. 09. 2022

Betonáž stien a stĺpov – 1. PP

19. 09. 2022

Armovanie stien a betonáž základovej dosky

03. 08. 2022

Armovanie základovej dosky

25. 07. 2022

Betonáž podkladovej vrstvy pod železo – betónovú dosku

15. 07. 2022

Dňa 15. 07. 2022 za začali výkopy v projekte Svrčia.

15. 06. 2022

Dňa 15. 06. 2022 nadobudlo stavebné povolenie na Bytový dom – Svrčia ulica, Bratislava právoplatnosť. Zahájenie stavebných prác – 6. júla 2022