Developerský projekt

Kontakt

[ aktuality ]

PROCES VÝSTAVBY

14. 08. 2023

Realizácia zatepľovania fasády

19. 07. 2023

Realizácia omietok a poterov

24. 05. 2023

Ukončenie hrubej stavby, realizácia fasády

17. 05. 2023

Montáž rozvodov EI, ÚK, ZI a betonáž poterov 3. NP

09. 05. 2023

Debnenie a armovanie stropu nad 6. NP

18. 04. 2023

Armovanie, betónovanie a debnenie stien 6. NP

30. 03. 2023

Armovanie stien 6. NP

06. 03. 2023

Armovanie a debnenie stien V.N.P.

15. 02. 2023

Debnenie, armovanie a betonáž 4. NP

12. 01. 2023

Debnenie a armovanie stien 3. NP

16.12. 2022

Dokončenie stropu 2 NP

24. 11. 2022

Betonáž stropu 2 NP

21. 11. 2022

Armovanie stien nad 1. NP – prvá časť

24. 10. 2022

Betonáž stien 1. NP

10. 10. 2022

Debnenie a armovanie stropu nad 1. PP

30. 09. 2022

Betonáž stien a stĺpov – 1. PP

19. 09. 2022

Armovanie stien a betonáž základovej dosky

03. 08. 2022

Armovanie základovej dosky

25. 07. 2022

Betonáž podkladovej vrstvy pod železo – betónovú dosku

15. 07. 2022

Dňa 15. 07. 2022 za začali výkopy v projekte Svrčia.

15. 06. 2022

Dňa 15. 06. 2022 nadobudlo stavebné povolenie na Bytový dom – Svrčia ulica, Bratislava právoplatnosť. Zahájenie stavebných prác – 6. júla 2022