Developerský projekt

Kontakt

[ aktuality ]

PROCES VÝSTAVBY

15. 06. 2022

Dňa 15. 06. 2022 nadobudlo stavebné povolenie na Bytový dom – Svrčia ulica, Bratislava právoplatnosť. Zahájenie stavebných prác – 6. júla 2022